Vencislav Dzhambazov Personal Web Site. 2009-2024 © Vencislav Dzhambazov
 

Information technologies in practice, 2018

Web-based user interfaces, 2011

Basics of web designing, 2004

How to create successful web site, 2001

Strategies for Bulgarian web sites, 2000

Publications

И.Николова, В.Джамбазов, Търговията с ИТ продукти: състояние, тенденции, предизвикателства, Годишник на департамент „Администрация и управление“, т. 7, НБУ, 2024, стр. 98-124, ISSN 2603-297X,

В.Джамбазов, Процесен подход към учебните материали във висшето образование, "Академични ценности и дигитални трансформации - мисия, стандарти и лидерство в образованието", 2023, "Лидерство, общество, стратегически визии" 2 / Leadership, Society, Strategic Visions (Series), 2 – LSSVS, 2, ISSN 2603-4905 (print), ISBN 978-619-233-268-6

В.Джамбазов, Разликата между електронно и онлайн обучение, International Journal of Sciences and Arts, Volume 2, Skopje, 2020, p.395-400, ISSN 2671-3551

В.Джамбазов, Разликата между електронно и онлайн обучение, Съвременните реалности - проблеми и перспективи, Сборник с научни доклади, НБУ, 2020, стр.395-400, ISBN 978-954-383-137-1

Ю.Пенева, В.Джамбазов, Д.Керемедчиев, Методически предизвикателства при ускореното въвеждане на електронно обучение, Сборник научни доклади, 8-а национална конференция "Електронно обучение във висшите училища", Велико Търново, Септември, 2020, стр.97-103, ISBN 978-954-07-5028-6

V.Dzhambazov, J.Peneva, D.Keremedchiev, Modern Practices in E-learning – the Experience of New Bulgarian University, Proceedings of the 15th annual international conference on Computer Science and Education in Computer Science 2019, Fulda, Germany, 2019, p.34-37, ISSN 2603-4794

J.Peneva, V.Dzhambazov, D.Keremedchiev, Innovative Practices in Educational Technology, Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2019, 085p-094p, ISSN 2534-8663

V.Dzhambazov, J.Peneva, D.Keremedchiev, Good practices for sustainable implementation of e-learning, Сборник научни доклади, 7-а национална конференция "Електронно обучение във висшите училища", Боровец, Септември, 2018, стр.112-119, ISBN 978-954-07-4509-1

В.Джамбазов, Информационни технологии в практиката, НБУ, София, 2018, ISBN 978-619-233-027-9

V.Dzhambazov, J.Peneva, D.Keremedchiev, Student’s Readiness for E-learning, Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, June, 2018, 196p-203p, ISSN 1314-0752

J.Peneva, V.Dzhambazov, D.Keremedchiev, Instructor’s presence in student-centered learning, Proceedings of the 13th annual international conference on Computer Science and Education in Computer Science 2017, Albena, Bulgaria, 2017, p.160-174, ISSN 1313-8624

D.Keremedchiev, V.Dzhambazov, Creating high availability learning management system with MOODLE optimization, Proceedings of the 12th annual international conference on Computer Science and Education in Computer Science 2016, Nurnberg, Germany, 2016, p.79-92, ISSN 1313-8624

В.Джамбазов, Предизвикателството "Индивидуално образование"
Университетски дневник, брой 11, 2015, ISSN 1311-8439

В.Джамбазов, Х.Чукурлиев, Характеристики электронного обучения через призму ведущей системы с открытым кодом (Moodle), Информационные технологии в обеспечении федеральных государственных образовательных стандартов, ЕГУ, 2014, стр.241-247, ISBN 978-5-94809-681-0

В.Джамбазов, Х.Чукурлиев, Характеристики на електронното обучение през призмата на водещата система с отворен код (Moodle), Сборник доклади на петата национална конференция по електронно обучение във висшите училища, 2014, стр.170-175, ISBN 978-954-712-611-4

В.Джамбазов, Видими и невидими регулации на интернет пространството, Списание на Институт за модерността, брой 16, 2014, ISSN 1313-9835

В.Джамбазов, Стратегии за преподаване в среда за електронно обучение, Математика и информатика, брой 6, 2013, ISSN 1310–2230

В.Джамбазов, Софтуерно обновяване на система за електронно обучение с отворен код, Математика и информатика, брой 4, 2012, ISSN 1310–2230

В.Джамбазов, Тенденции в развитието на потребителските интерфейси, Списание на Институт за модерността, брой 12, 2012, ISSN 1313-9835

В.Джамбазов, Уеб базирани потребителски интерфейси, монография, НБУ, София, 2011, ISBN 978-954-535-665-0

В.Джамбазов, Въвеждане на електронно обучение - иновация от комплексен характер, Ловци на умове, том 4, НБУ, София, 2011, стр.153-158, ISBN 978-954-535-651-3

В.Джамбазов, Социални медии и научна комуникация, Стратегии на образователната и научната политика, брой 4/2010, ЦНИН-БАН, София, стр.368-379, ISSN 1310-0270

В.Джамбазов, Общуване на границата на въображението, Списание на Институт за модерността, брой 3, 2010, ISSN 1313-9835

В.Джамбазов, Провеждане на уеб базирани анкетни проучвания, Ловци на умове, том 3, НБУ, София, 2008, стр.190-195, ISBN 978-954-535-500-4

В.Джамбазов, От дистанционно към електронно обучение, Литературен вестник, брой 17, 03.05.2006, ISSN 1310-956

Ж.Томс, В.Джамбазов, Основи на уеб дизайна, монография, ИК "СИЕЛА", София, 2004, ISBN 978-954-535-500-4

В.Джамбазов, Определящи фактори за формиране на идентичност в Интернет, Списание на БАН 1/2002, София, стр.44-47, ISSN 0007-3989

В.Джамбазов, Социално взаимодействие в Интернет
Бюлетин 11/2001, Департамент Антропология, НБУ

В.Джамбазов, Резултатите от проучванията в мрежата се разминават сериозно с реалния вот, в-к "Монитор", бр.979, 28.11.2001

Ж.Томс, В.Джамбазов, Уеб дизайн - Как да създаваме успешни уеб сайтове, монография, ИК "СИЕЛА", София, 2001

В.Джамбазов, Предпоставки за развитието на електронната търговия, Икономическа мисъл 3/2001, София, стр.102-112, ISSN 0013-2993

Ж.Томс, В.Джамбазов, Уебдизайн - Стратегии за българските уебсайтове, монография, ИК "СИЕЛА", София, 2000

В.Джамбазов, Съвременната комуникация и ценностите, PC WEEK Bulgaria, бр.37, 04.10.1999